Scholenwerking

Gemiddeld gezien heeft Old fat man american girl and old man young girl sex xxx Paul isminstens 1 op de 20 Belgische gezinnen een kind dat kampt met gevoelens voor hetzelfde geslacht. Deze twijfels kunnen reeds vroeg de kop opsteken en kunnen leiden tot verwarring of onzekerheid. Het is daarom belangrijk dat een jongere reeds vroeg over de juiste informatie beschikt en weet waar hij terecht kan met vragen of problemen.

Sinds 2013 biedt holebi-jongerenorganisatie Inderdaad! een scholenwerkingsprogramma aan scholen, organisaties of verenigingen in Limburg (ondersteund door de nationale koepel çavaria). In een sessie van één of twee lesuren (50min.) laten we de leerlingen op een interactieve manier kennismaken met ‘holebi-zijn’ en alles wat daarbij komt kijken.

Momenteel kunnen we zelf deze momenten niet of erg beperkt organiseren. 

Voor meer informatie, aanvragen of doorverwijzingen kan je steeds terecht via scholenwerking@inderdaad.be.