Privacyverklaring #GDPR

Privacyverklaring #GDPR

Inderdaad vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en dat jouw privacy wordt gerespecteerd. In deze verklaring vind je duidelijk terug welke gegevens wij verzamelen en wat wij hiermee doen.

Inderdaad vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Inderdaad vzw

Meldertstraat 38

3500 Hasselt

België

 

E-mail: Andries.Hofman@inderdaad.be

Telefoon: 0499 20 36 75

 

 1. Welke gegevens verzamelt Inderdaad vzw en waarom?

Je persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, worden door Inderdaad vzw van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

1.1 Vrijwilligers

 • Contact op te nemen in het kader van het vrijwillig engagement of een activiteit (gerechtvaardigd belang)
 • Gemaakte onkosten terug te storten (gerechtvaardigd belang)
 • Activiteiten, overnachtingen en vormingen te plannen (gerechtvaardigd belang)
 • Promotie te voeren voor de werking middels foto’s genomen tijdens activiteiten en vormingen (ondubbelzinnige toestemming)
 • Dringende info te verschaffen in geval van medische noodzaak (vitaal belang)
 • Subsidies bij de overheid te verkrijgen (wettelijke verplichting)

 

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, aanspreektitel, gsm-, telefoon- en rekeningnummer
 • Gegevens over je activiteit binnen Inderdaad vzw: deelnames aan activiteiten, vormingen, vergaderingen, je functie(s) en foto’s gemaakt tijdens deze activiteiten
 • Bij een meerdaagse activiteit of activiteiten met eten bij – zoals een kamp of weekend – verzamelt de organisatie ook medische gegevens (allergiën, medicatie die genomen moet worden, …)

 

1.2 Leden / deelnemers

 • Leden / deelnemers op de hoogte te houden van de activiteit waarvoor zij zich inschreven (gerechtvaardigd belang)
 • Promotie te voeren voor de werking middels foto’s genomen tijdens activiteiten en vormingen (ondubbelzinnige toestemming)
 • Dringende info te verschaffen in geval van medische noodzaak (vitaal belang)
 • Subsidies bij de overheid te verkrijgen (wettelijke verplichting)

 

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, aanspreektitel en gsm- of telefoonnummer
 • Gegevens over je activiteit binnen Inderdaad vzw: deelnames aan activiteiten, vormingen en foto’s gemaakt tijdens deze activiteiten
 • Bij een meerdaagse activiteit of activiteiten met eten bij – zoals een kamp of weekend – verzamelt de organisatie ook medische gegevens (allergiën, medicatie die genomen moet worden, …)
 • Bij minderjarige leden vragen wij om ouderlijke toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, het maken en gebruiken van foto en/of video opnames en deelname aan de activiteit

 

1.3 Bezoekers aan onze website(s)

Inderdaad vzw beheert www.Inderdaad.be Servers slaan automatisch gegevens op die de browser van de bezoeker verstuurt telkens deze de website van Inderdaad vzw raadpleegt. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres van de bezoeker, het type browser dat de bezoeker gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en een of meer cookies waaraan de browser kan worden herkend. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden ingezameld en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek aan de website vast te leggen. Deze statistieken zijn bedoeld voor het evalueren en verbeteren van de website van Inderdaad vzw.

Inderdaad vzw gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

 1. Wie ontvangt persoonsgegevens?

Wij verstrekken geen gegevens door aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

 1. Hoe lang worden persoonsgegevens opgeslagen?

 

3.1 Vrijwilligers

De persoonsgegevens worden bijgehouden zolang als het engagement loopt. Bij stopzetten van het engagement wordt opnieuw aan de vrijwilliger gevraagd of wij een beperkt aantal gegevens mogen bijhouden om in de toekomst nog contact op te kunnen nemen of op de hoogte te blijven van de activiteiten van Inderdaad vzw.

 

3.2 Leden / deelnemers

Bij meerdaagse activiteiten of andere activiteiten die inschrijving vereisen, worden je persoonlijke gegevens na afloop van de activiteit verwijderd.

Je voor- en achternaam, e-mailadres en eventueel beeldmateriaal dat gemaakt is tijdens de activiteit waaraan je deelnam, wordt enkel bewaard indien jij (of je ouders in geval van minderjarigheid) hier bij inschrijving aan de activiteit of tijdens de activiteit expliciete toestemming voor hebt gegeven.

 

3.7 Bezoekers van onze websites

De verzamelde gegevens die je browser verstuurt worden maximaal 26 maanden bijgehouden. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon.

 

 1. Hoe worden de persoonsgegevens verkregen?

Alle persoonsgegevens die Inderdaad vzw verzamelt en verwerkt, worden rechtstreeks bij de betrokkene verkregen. Inderdaad vzw doet hiervoor dus geen beroep op derden.

 

 1. Wat doet Inderdaad vzw aan de beveilging van de persoonsgegevens?
 • De clouddienst van Inderdaad vzw is beveiligd d.m.v. wachtwoorden.
 • Inderdaad vzw maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Inderdaad vzw beschikt over een privacyverantwoordelijke

 

 1. Wat zijn je rechten omtrent je gegevens?

Als betrokkene bij Inderdaad vzw kan je volgende rechten uitoefenen en hiertoe een verzoek indienen:

 • het recht op informatie
 • het recht op toegang, inzage en kopie
 • het recht op aanpassing van onjuiste of onvolledige gegevens
 • het recht van bezwaar
 • het recht om vergeten te worden (je gegevens laten verwijderen)
 • het recht op de beperking van de verwerking tot welbepaalde doeleinden
 • het recht van intrekking van toestemming
 • het recht op overdraagbaarheid aan een andere verantwoordelijkheid
 • het recht van weigering
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering

Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Wij kunnen vragen je te legitimeren voor we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 1. Heb je klachten?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit in België op het gebied van privacy bescherming.

 

 1. Wijziging privacyverklaring

Inderdaad vzw kan haar privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen zullen beschikbaar zijn op www.inderdaad.be. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email (zie contactgegevens bovenaan) als je deze wilt raadplegen.

Deel dit bericht