Monthly Archives - maart 2015

Feelgood Friday: Mark Demesmaeker

Europees commissaris Mark Demesmaeker stuurde een video in voor onze FGF: "Als Vlaming heb ik het geluk in een land te leven waar tolerantie, gelijkheid en non-discriminatie de norm zijn. Anderzijds besef ik dat dit uitzonderlijk is. Veel te veel mensen, ook Europeanen, worden niet aanvaard omwille van hun geaardheid. En zelfs in eigen land is dat niet altijd even evident."